VOĽBA ĎALŠIEHO POKRAČOVANIA
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave © 2019