CHYBOVNÍK


Do modulu sa dostanete z prvotnej obrazovky aplikácie tlačidlom "Chybovník". Základné zobrazenie

okrem zoznamu chýb je jeho poslaním aj poskytnutie bližšieho popisu chyby. Chybovník bude aktualizovaný podľa potrieb.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EBook and documentation generator