Číselníky


Do modulu sa dostanete z prvotnej obrazovky aplikácie tlačidlom "Číselníky". Základné zobrazenie

je zložené z troch častí :

          Nadpis

          Menu

          Údaje - tabuľka

Samotné menu je rozdelené pomlčkou na dve podskupiny a to podskupinu číselníkov a základných registrov.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator