Program „Kontrola geometrických plánov“ ( ďalej len „KGP“) je určený na kontrolu elektronického výkazu výmer vo formáte XML.  Pred prvým použitím programu KGP je potrebné vykonať registráciu. Následne po registrácii sa používateľ prihlási svojim prihlasovacím menom a heslom do programu KGP.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment