Podrobnosti


Tlačidlo prepína medzi zobrazením iba základných modulov :

a zobrazením i rozšírených modulov :

U rozšírených modulov sú naviac tlačidlá :

V novom okne sa zobrazia základné číselníky v zmysle vyhlášky 461/2009.

Prehľad všetkých chybových hlásení. Bude sprístupnení po doplnení.

Zoznam všetkých katastrálnych území vo forme registra.

Hľadanie katastrálneho územia.

Niektoré súbory na stiahnutie.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation