Prihlásiť


Modul sa aktivuje tlačidlom "Prihlásiť" zo základnej obrazovky HOME a slúži na prihlásenie užívateľa do systému.

Pre prihlásenie je nutná predchádzajúca registrácia. Po vložení nekorektných údajov aplikácia generuje chybu :

Tlačidlom "Návrat" sa vrátite späť na prihlasovaciu obrazovku.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily