Register KÚ


Do modulu sa dostanete z prvotnej obrazovky aplikácie tlačidlom "Register KÚ". Základné zobrazenie

je zložené z troch častí :

          Nadpis

          Menu

          Údaje - tabuľka

Kliknutím na príslušné počiatočné písmeno katastrálneho územia dostanete zoznam KÚ s určeným počiatočným písmenom.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy CHM and documentation editor