Registrovať


Modul sa aktivuje tlačidlom "Registrovať" zo základnej obrazovky HOME a slúži na novú registráciu užívateľa do systému.

Toto je prvotný návrh obrazovky, v budúcnosti sa nevylučuje jej zmena.


Popis jednotlivých polí :

Názov poľa

Povinné

Poznámka

IČO a názov firmy

Áno

V prípade že nemáte pridelené IČO uveďte množinu akýchkoľvek minimálne šiestich íselných znakov. Program okrem toho nepovoľuje defaultnú hodnotu 999999. Názov firmy musí obsahovať reťazec o dĺžke minimálne 2 znaky okrem defaultnej hodnoty "Názov firmy".

Titul pred menom

Nie

Akýkoľvek reťazec maximálnej dĺžky 16 znakov.

Krstné meno

Áno

Pole určuje krstné meno užívateľa. Musí obsahovať reťazec o dĺžke minimálne 2 znaky okrem defaultnej hodnoty "Krstné meno".

Priezvisko

Áno

Pole určuje priezvisko užívateľa. Musí obsahovať reťazec o dĺžke minimálne 2 znaky okrem defaultnej hodnoty "Priezvisko".

Titul za menom

Áno

Akýkoľvek reťazec maximálnej dĺžky 16 znakov.

Mesto

Áno

Musí obsahovať reťazec o dĺžke minimálne 2 znaky okrem defaultnej hodnoty "Mesto".

PSČ

Áno

Musí byť číselným reťazcom o dĺžke piatich znakov. Nesmie byť ale defaultnou hodnotou "99999".

Ulica a číslo

Áno

Musí obsahovať reťazec o dĺžke minimálne 1 znak okrem defaultnej hodnoty "Ulica a číslo".

E-mail

Áno

Pole musí byť vyplnené a musí spĺňať parametre e-mailovej adresy.
Prihlasovacie meno

Áno

V kombinácii s heslom tvorí jedinečnú kombináciu identifikácie užívateľa. Dĺžka reťazca je minimálne 6 znakov.

Heslo

Áno

V kombinácii s prihlasovacím menom tvorí jedinečnú kombináciu identifikácie užívateľa. Dĺžka reťazca je minimálne 6 znakov.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites