ZÁVER


Ak používateľ KGP zistí nesprávnu funkčnosť produktu , alebo terminologický, prípadne technologický nesúlad s platnými technickými predpismi, prosíme o nahlásenie zistených skutočností elektronicky na adresu kgp@skgeodesy.sk. Spolu zo zistenými nesúladmi je potrebné zaslať aj prípadný obrázok alebo protokol danej chyby.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents