ÚVODČinnosť Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave


VÚGK vyvíja svoju činnosť v oblastiach:Činnosť je zameraná predovšetkým na potreby rezortu ÚGKK SR a rezortných organizácií, budovanie informačných systémov v oblasti geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Bližšie informácie o VÚGK nájdete na http://www.vugk.sk


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Help generator