KONTAKTNÉ ÚDAJE
Adresa Výskumný ústav geodézie a kartografie
Chlumeckého 4
826 62 BRATISLAVA
WEB www.vugk.sk
E-mail kgp@skgeodesy.sk