ČÍSELNÍKYpodľa vyhlášky 461/2009
ČÍSELNÍKYpodľa vyhlášky 461/2009

DNP DON DPR DRP DRS DRV PKK PRP SPN TUC TVL UMP UMS - RKR ROK ROB položky označené hviezdičkou majú informačný charakter
Číselník : DNP - Druh nebytového priestoru
ID
Popis
i
1
Zariadenie obchodu
2
Garáž
3
Zariadenie verejnej správy a administratívy
4
Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)
5
Zariadenie školské a výchovné
6
Zariadenie kultúrne a osvetové
7
Zariadenie stravovacie
8
Skladový priestor
9
Zariadenie zdravotníckej a sociálnej starostlivosti
10
Telovýchovné a športové zariadenie
11
Ateliér
12
Iný nebytový priestor
DNP DON DPR DRP DRS DRV PKK PRP SPN TUC TVL UMP UMS - RKR ROK ROB položky označené hviezdičkou majú informačný charakter

© 2015