KONTROLA GEOMETRICKÝCH PLÁNOV
Testovacia prevádzka
Základné moduly : 


© Výskumný ústav geodézie a kartografie Bratislava - Verzia 201510.01